Homepage2018-10-10T14:01:55+00:00

PAGERO ONLINE

Sluit u vandaag aan bij ons netwerk en stroomlijn uw zakelijke processen

Neem contact op

WAT WIJ DOEN

Pagero wil e-business eenvoudig maken. Wij helpen bedrijven bij het digitaliseren, automatiseren, vastleggen en interpreteren van gegevens, zodat ze op nauwkeurige en betrouwbare wijze via één verbinding met ons cloudgebaseerde netwerk contacten kunnen onderhouden met al hun zakelijke partners.

Onze wereldwijde en open netwerk is onafhankelijk van ERP-systemen en ontworpen om naadloos te zakelijke documenten binnen de processen purchase-to-pay, order-to-cash en transport management door te geven. Ongeacht de grootte van het bedrijf of de branche bieden wij realtime zichtbaarheid, connectiviteit en een ongeëvenaarde klantenservice.

Onze diensten met toegevoegde waarde stellen onze klanten in staat om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, een 100% digitale stroom van inkomende en uitgaande documenten te realiseren, de foutafhandeling te minimaliseren, het uitgavenbeheer te vereenvoudigen en de naleving van lokale btw-/belastingvoorschriften te bewerkstellingen en in te stand te houden.

Pagero Online

Al onze klanten communiceren via één enkel platform, Pagero Online.

Via Pagero Online kunt u verschillende soorten berichten elektronisch verzenden en ontvangen. Dit omvat onder meer: e-facturering, factuur herinnering, order, orderbevestiging, pakbon, verzendbericht en catalogus data.

Wij bieden verschillende mogelijkheden om te communiceren met Pagero Online. Dit gebaseerd op de behoefte van uw bedrijf met betrekking tot automatisering, factuur volume en uw bedrijfsstructuur.

Pagero Online is zo aangepast dat de lokale regelgeving en praktijk in de meeste Europese landen wordt ondersteund.

HPE’s factuurvolume is met meer dan 500% toegenomen. Dit toont de impact van Pagero’s diensten binnen ons bedrijf.

Thomas Bonwetsch, HPE

Diensten met toegevoegde waarde

Wij bieden een breed scala aan mogelijkheden met toegevoegde waarde om de dienst optimaal aan te passen aan uw specifieke behoefte.

Met de dienst pdf-factuur per e-mail en extern drukwerk kunt u uw volledige factuurstromen via Pagero Online laten lopen. Hierdoor bereikt u ook die bedrijven, die geen e-facturen kunnen ontvangen.

Voor een optimale automatisering van alle processen biedt Pagero extra diensten aan, die een toegevoegde waarde hebben, zoals data-verificatie en data-verrijking.

Door gebruik te maken van e-archief, digitale handtekening en uitgebreide rapportage, zal uw bedrijf zeker een toetsing middels een proces-audit doorstaan.

Creëer eenvoudig een e-flow
Om te kunnen profiteren van alle voordelen die onze diensten bieden, moet eerst een e-flow worden aangemaakt.

Traditionele EDI-oplossingen verplichten de dienstverlener om elke nieuwe verbinding afzonderlijk aan te maken. Dat is vaak een tijdrovend en duur project.

Onze oplossing vereist slechts één enkele verbinding met Pagero Online. U kunt dan zonder extra kosten zelf nieuwe klanten en leveranciers toevoegen.

Ook bieden wij de mogelijkheid dat ons team contact opneemt met uw klanten en leveranciers om hen op weg te helpen.

Lees meer over onze diensten op onze internationale website.

Nederland introduceert eind 2016 wettelijke voorschriften voor e-facturen

Op het jaarlijkse Factuurcongres in april 2016 heeft het Nederlandse ministerie van Economische Zaken aangekondigd dat het vanaf eind 2016 verplicht wordt om autoriteiten in Nederland e-facturen te sturen.

Vooruitlopend op de omzetting van de EU-Richtlijn (2014/55/EU) in nationale wetgeving, wordt in alle nieuwe contracten met de Rijksoverheid in Nederland de eis opgenomen dat facturen per 1 januari 2017 elektronisch moeten worden verzonden.
E-facturen voor de Rijksoverheid kunnen op twee manieren worden verzonden:

Rechtstreeks vanuit de landelijke e-factureringshub Digipoort, primair voor bepaalde gespecificeerde leveranciers van EDI aan de overheid, met klantspecifieke eisen.
Via Simplerinvoicing, een netwerk met een breder gebruik, dat bestaat uit negen leveranciers van diensten voor elektronisch bestellen en factureren. Simplerinvoicing is tevens de PEPPOL-dienst in Nederland.
De klanten van Pagero kunnen de publieke sector in Nederland nu bereiken via Simplerinvoicing. Onze klanten maken en versturen hun facturen als gebruikelijk via Pagero Online. De facturen worden vervolgens automatisch geconverteerd en in het juiste format (UBL-SI) bij de ontvanger afgeleverd.

Meer lezen over SimplerInvoicing

Begin met het versturen van e-facturen aan de publieke sector in Nederland

België start e-facturatie via PEPPOL in het najaar van 2016

In 2013 is de Belgische overheid met een proefproject gestart om de haalbaarheid van de ontwikkeling van een platform voor digitale B2G facturatie in België te onderzoeken met de bedoeling de succesfactoren voor een brede acceptatie van zo’n platform te identificeren binnen en buiten de B2G sector. De studie heeft tot de conclusie geleid dat het geplande model uit technisch oogpunt te complex was. De kans op succes voor de invoering van een dergelijk grootschalig project tegen een redelijke prijs was gering.

De Belgische overheid heeft daarop besloten gebruik te maken van het PEPPOL-netwerk (Pan-European Public Procurement Online). Die oplossing vergde minder diepgaande IT-kennis en faciliteerde een breed gedragen invoering. De oplossing voor elektronisch factureren gaat in het najaar van 2016 van start voor alle contracten met de publieke sector, die vanaf 1 januari 2017 worden afgesloten; het is dan verplicht om alle facturen elektronisch via PEPPOL te versturen.

Pagero omarmde dit initiatief en sloot een aparte PEPPOL-overeenkomst met Fedict (service public fédéral Technologie de l’information et de la Communication), sinds het voorjaar van 2016 de Belgische PEPPOL-autoriteit, en ondersteunde daarmee de invoering van het PEPOL-netwerk.

Pagero’s klanten kunnen al geruime tijd gebruik maken van het PEPPOL-netwerk om de overheidsdiensten te bereiken. Zij kunnen hun elektronische facturen zoals gebruikelijk via Pagero Online sturen. Deze worden automatisch geconverteerd naar het juiste formaat en doorgestuurd aan de geadresseerde.

Meer over Fedict

LEES MEER OVER ONS AANBOD (ENGELSTALIG)

Pagero’s service is steeds uitstekend en medewerkers staan graag klaar om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Ana Jiménez, ABB Spain

Meer weten

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Onze contactgegevens vindt u onderstaand. Bezoek ook onze internationale website pagero.com.

Adres:

Pagero Benelux
Waterloo Office Park – Bâtiment N
Drève Richelle 161
1410 Waterloo

Contact:

Fredrik Rosenqvist
Country Manager Pagero Benelux
+46 (0) 31 730 87 46
info@pagero.nl

BEZOEK ONZE WEBSITES:

Lees meer over de verschillende aspecten van het
afhandelen van elektronische, zakelijke processen.

LAAT U INSPIREREN

Downloads, FAQ’s en handleidingen
voor het gebruik van onze services.

VIND INFORMATIE
This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok